• 652 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Tel: (0236) 3565 365

Hotline: 0904 859 934